Ziezo!

Kindcentrum Ziezo!

Kindcentrum Ziezo: een wereld voor kinderen, veilig en beschermd, groot en interessant, met alle mogelijkheden voor het verder ontwikkelen van wie je bent. Een wereld waarin je gezien wordt, waar je mag zijn wie je bent. Een wereld die in beweging is en je laat bewegen. Letterlijk bewegen, omdat dit goed is voor je lijf en welbevinden, maar ook door samen in beweging te blijven. De wereld staat immers niet stil en blijft, net als wij allemaal, in beweging.

Ziezo, is een Kindcentrum dat ontstaat uit een hechte samenwerking tussen de openbare basisscholen de Kring en de Perroen en MIK Kinderopvang (peuteropvang de Wiekjes en BSO Nielsson) . Nu, bij de start van 2018, zitten we nog midden in de plan- en ontwikkelfase. Er zijn al heel wat zaken die ons binden. De belangrijksten hiervan zijn de kernwaarden van waaruit de visie is ontwikkeld: bewegen, zien & zijn. Onze visie ligt ten grondslag aan alle de keuzes die gemaakt worden en bepaalt ons verdere handelen.

 

IMG_5000

Toekomstplannen

Tot we samen in één gebouw zitten kunnen kinderen van 2-12 jaar terecht in het gebouw van OBS de Kring, waarin naast de basisschool ook peuteropvang gevestigd is. In het gebouw van OBS de Perroen is voor de kinderen van 4 -12 jaar onderwijs en voor- en naschoolse opvang. Op het moment dat we in één gebouw gevestigd zijn is er ook plaats voorde baby en peuteropvang en leven en werken we vanuit een pedagogische visie met kinderen van 0-12 jaar.

De plannen voor de nieuwbouw aan de Borghaag staan al stevig in de grondverf. Samen met de kinderen, de teams en ouders heeft architect Geert Timmermans een mooi ontwerp gemaakt dat helemaal past in de visie die wij hebben op hoe we samen ons ZIEZO! inhoudelijk willen vormgeven.