Lunchen op School

Lunchen op school / Overblijven


Tussen de middag blijft meer dan 75% van onze leerlingen op school en eet daar hun boterham op. Leerkrachten en overblijfkrachten zijn aanwezig om dit uur voor de kinderen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

IMG_3827

Hoe verloopt het ‘Lunchen op school’?


Om 11.45 uur vertrekken de kinderen die thuis eten. De kleuters worden binnen opgehaald, omdat de leerkracht in de groep blijft vanwege het overblijven.

De leerkrachten hebben met de kinderen afspraken gemaakt over de wijze waarop er met elkaar geluncht wordt: aan gedekte tafels, in groepjes, welke mogelijkheden er zijn om af en toe tosti’s te maken of soep etc. De afspraken  over de ‘eetmanieren’ zijn voor elke groep dezelfde.

De inhoud van de lunch is de verantwoordelijkheid van de ouders, maar een gezond voedingspatroon is uiteraard zeer wenselijk!  De leerkrachten controleren niet of de kinderen hun trommeltje leegeten, dat is nauwelijks te doen: sommige ouders geven expres meer mee (voor het geval dat hun kind misschien nog trek heeft) en anderen  zijn blij met elke boterham die hun kind eet. Mocht uw zoon/dochter echt eetproblemen hebben,  overleg dit dan met de leerkracht.

Er is een mogelijkheid om zuivel te koelen. Voor schooltijd kan dit in de witte koelkast in de teamkamer worden gezet.

Om 12.00 uur, voor de kleuters is dat gezien hun eettempo vaak wat later, gaan de kinderen in de meeste gevallen naar buiten. Soms geven we de mogelijkheid binnen een spelletje doen, lekker lezen of tekenen. Zowel buiten als binnen zijn er altijd overblijfkrachten en leerkrachten die het spelen van de kinderen begeleiden of stimuleren.

De kinderen die thuis gaan eten mogen pas om 12.35 uur het schoolterrein op, dit om ervoor te zorgen voor meer overzicht op het plein. Om 12.40 uur gaat de bel en verzamelen de kinderen zich weer bij hun verzamelpunt. De leerkracht haalt de kinderen op en de middag kan in rust beginnen.

Aanmelden


Als ouders hun kind (-eren)  tussen de middag op school willen laten blijven wordt dat gemeld aan de leerkracht. Bij jongere kinderen schrijven de ouders dit op het formulier dat in de meeste gevallen bij de klassendeur hangt. Als de kinderen zelfstandig naar school gaan, melden zij bij de leerkracht of zij op school lunchen.

Administratief


Vooraf regelt u de financiën door het bedrag van €85,00 (voor de groepen 1+2) en €105,00 (voor de groepen 3 t/m 8) te storten op girorekening NL68 RABO 0321 9214 61 t.n.v.  St kom Leren inzake overblijfrekening OBS de Perroen. U hebt dan voor het hele jaar betaald.

Ook is het mogelijk om een 6-keer overblijfkaart ( € 7,50) of een 13-keer overblijfkaart (€ 14,00) te kopen door vooraf het bedrag in een envelop te doen met vermelding van de naam en de groep van uw kind en deze te deponeren in de overblijf-brievenbus die in de hal hangt.

In een financieel jaarverslag wordt over alle uitgaven die gedaan zijn om het ‘Lunchen op school’ goed te laten verlopen, verantwoording afgelegd aan het College van Bestuur en de medezeggenschapsraad. Annelies van Hemert doet de administratie van het overblijven.