Kinderraad

Kinderraad


Hallo, mogen wij ons even voorstellen?

Wij zijn de leden van de kinderraad. We vergaderen één keer per maand over allerlei zaken die te maken hebben met onze school!

De kinderen van de kinderraad vertegenwoordigen de kinderen uit groep 6, 7 en 8. Ze stellen zichzelf even voor:

Wij, Julian Zijlema, Carmen Bosch, Jeroen Hulsen, Catherina de Loë, Vera Seits, Evi de Vries, Dani Kerff, Senne Keerssemekers en Kamiel Rekko  zitten in de Kinderraad omdat we creatief zijn en goed over dingen na willen denken. Wij bedenken oplossingen die de school nog beter en veiliger maken. Wij willen er ook voor zorgen dat de school ook milieuvriendelijker wordt. Maar dat komt later nog! Wij denken na over de problemen en hoe we die het beste kunnen oplossen. Wij willen graag de feesten die voor de kinderen zijn mee organiseren. We hebben hier leuke ideeën voor.

De fusie, daar gaat het in de kinderraad dit jaar ook over. De fusie betekent eigenlijk gewoon de Kring en de Perroen samenvoegen. De Kinderraad heeft ervoor gezorgd dat de kinderen van groep  6, 7 en 8 nu precies weten wat de fusie betekent en waarom we met de Kring gaan fuseren. Ze weten nu dat er een Kindcentrum gaat komen in de Heeg en wat dat betekent.