Kanjertraining

Kanjertraining


Vanaf september 2015 werken we met de Kanjertraining, een aanpak die ons helpt goed om te gaan met conflicten en om pesten te voorkomen. De grote kracht van de Kanjertraining ligt in het uitgangspunt dat alle kinderen (en volwassenen) ‘te vertrouwen’ willen zijn.

Twintig jaar geleden is de Kanjertraining opgezet door psycholoog Gerard Weide, om de omgangsvormen tussen klasgenoten te verbeteren en sociale problemen als pesten en uitsluiten te voorkomen of te verminderen. Uit wetenschappelijk onderzoek dat augustus 2015 gepubliceerd is blijkt dat deze aanpak echt werkt.

Screen Shot 2016-01-20 at 14.13.04

Met de Kanjertraining leren de kinderen gedrag te herkennen en zichzelf te zijn. Ze mogen best stoer of juist introvert zijn, maar altijd met respect voor de ander. We gebruiken hiervoor 4 petten: de zwarte pet staat voor dominant, de rode pet staat voor onverschillig/jolig en de gele voor angstig, teruggetrokken. Drie soorten van gedrag die voor zowel voor henzelf als voor anderen niet altijd even aangenaam zijn. De witte pet staat voor ‘betrouwbaar’ gedrag. Iedereen zou zijn eigen kleur (rood, zwart of geel) moeten combineren met de witte pet. Dan wordt ‘dominant’ gewoon ondernemend, wordt onverschillig jolig, humoristisch en angstig wordt empathisch, bescheiden.

Zowel tijdens de kanjerlessen als bij conflictsituaties wordt vaak de hele groep benaderd, zodat de meelopers zien hoe groot hun rol is. Aandacht krijgt niet alleen het gedrag, maar vooral het effect van het gedrag.

In plaats van meteen stevig te corrigeren kun je ook reageren met : “Ik ben verbaasd dat jij dit doet, is het je bedoeling om …. te laten huilen?” Bijna altijd reageert een kind met “nee, dat was niet mijn bedoeling” en schieten niet in het verweer met woorden zoals “Ja maar hij….” En de situatie in het hoofd van de dader alleen verergert. Dat wil overigens niet zeggen dat fout gedrag geaccepteerd wordt. Ook kinderen zijn verantwoordelijk voor hun gedrag. Zelfs een kleuter kan kiezen of hij een schop gebruikt om te graven of om een andere mee te slaan.

Er wordt ‘droog’ geoefend, zodat de kinderen weten hoe ze moeten reageren als er echt iets gebeurt wat ze niet prettig vinden. Daarnaast is er veel tijd voor het bouwen aan goede relaties, aan vertrouwen. Dit gebeurt in spelvorm, in gesprek en bij het luisteren naar verhalen.

Het positieve effect van de Kanjertraining valt ook te verklaren uit de brede aanpak. De lessen richten zich niet alleen op leeftijdsgenoten, maar ook op teamleden, overblijfkrachten en ouders. Deze laatste groep wordt tijdens ouderavonden, klassenbezoeken en gesprekken meegenomen in de taal van de Kanjertraining: de taal van vertrouwen.