Zorg

  • 0 comments

Als de ontwikkeling van een kind gaat zoals het te verwachten is, maakt niemand zich zorgen. Op het moment dat er zaken opvallen m.b.t. deze ontwikkeling wordt dit besproken. Soms gebeurt dat op initiatief van de ouders, vaak op initiatief van de leerkracht. Onze intern begeleider Davina Deiana kan hierbij aanwezig zijn, om mee te denken en met mogelijke oplossingen te komen. Soms is het wenselijk dat er externe specialisten gevraagd wordt mee te denken. Dat gebeurt altijd in overleg met de ouders.

Share Social