Ziekte

  • 0 comments

1. Als uw zoon/dochter ziek is meldt u dit, het liefst voor schooltijd, bij Patrick.

2. Als een leerkracht zich ziek meldt, proberen we een vervanger te vinden die de groep al kent. Als we vooraf weten dat het langer gaat duren, is het vinden van iemand die de hele periode de groep over kan nemen belangrijker.

Helaas hebben we vaak niet te kiezen en zijn we al blij dat er iemand is die de groep over kan nemen. In bijna alle gevallen heeft de leerkracht de planning voor die dag klaar liggen. Is de vervanger bekend met de kinderen, dan verloopt de vervanging over het algemeen soepel. Is hij zij een onbekende, dan zal een collega leerkracht/teamlid deze vervanger wegwijs maken met de groep klassen- en schoolorganisatie. De speciale leerlingenzorg staat in sommige gevallen even stil. Als de vervanger bepaalde zaken van een leerling moet weten, dan wordt dat doorgegeven.

Als de ziekte langer duurt, dan worden ouders/verzorgers hier schriftelijk van op de hoogte gebracht.

Share Social