Lunchen op school

  • 0 comments

OBS de Perroen wil kinderen de gelegenheid geven om tussen de middag hun zelf meegenomen lunch te gebruiken in een ontspannen, “huiselijke”, veilige omgeving. Om hier vorm aan te geven richten we ons op de kernen die in deze doelstelling genoemd worden:

‘Meegenomen lunch gebruiken’

Kinderen krijgen van hun ouders/verzorgers hun lunchpakketje mee. De hoeveelheid wordt door de ouders bepaald, net als de inhoud van het broodtrommeltje. Een gezonde lunch wordt gestimuleerd door positief op gezonde inhouden te reageren. In de onderbouw worden ouders door leerkrachten aangesproken als het gehalte ‘zoet’ wel erg groot is. Snoep moet weer mee terug naar huis. In de bovenbouw worden de kinderen hier zelf op aangesproken. Blijft dat we als school niet willen bepalen welk beleg er op een boterham mag zitten.

‘Ontspannen’

In het onderwijs wil OBS de Perroen tegemoet komen aan de verschillen die er zijn tussen kinderen. Dat betekent dat er rekening gehouden wordt met leerstijlen, tempo in het opnemen van de kennis en opdoen van vaardigheden, verschil in talenten en interesses. Ook de wijze van ontspannen, energie opdoen voor een (school)middag, verschilt: Waar de een het liefst rustig leest, komt de ander juist bij van het spelen van een partijtje voetbal of schaak.

Het schoolterrein biedt afwisseling voor verschillend spel. Binnen kunnen kinderen zelf rustig tekenen, schaken of een boek lezen. Afwisselend spel wordt gestimuleerd; klaargezet, voorgedaan, meegespeeld enz. Natuurlijk kan er worden voorgelezen.

‘Huiselijk’

De wijze waarop thuis gegeten wordt is verschillend: aan tafel, bij de televisie, lopend of spelend. Met deze verschillen willen we geen rekening houden. Onder ‘huiselijk’ verstaan we ‘rustig en met aandacht voor het eetmoment’. Alle kinderen zitten op een stoel en aan een tafel.

Een speciale eetkamer met gedekte tafels zou prettig zijn, maar we moeten het doen met de eigen lokalen, waar dus ook gewerkt wordt. Kinderen wassen vooraf hun handen, blijven zitten tijdens het eten en mogen rustig met elkaar praten.

Tussen 11:45 en 12:45 uur is er géén school, het is een tussenschoolse periode, waarin een duidelijk andere (ontspannen) sfeer mag hangen dan onder de schooltijd.

 

‘Veilige omgeving’

 

Het is belangrijk dat er een positieve sfeer hangt tijdens de lunchpauze. Als er sprake is van conflicten, dan heeft dit effect op de sfeer tijdens deze pauze, op het gedrag van de kinderen en op de concentratie op het werken in de middag. Leerkrachten, overblijfkrachten en kinderen zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor. Dat betekent dat kinderen positief, benaderd worden, maar wel duidelijk hun grenzen moeten weten.

Ruzies ‘mogen’, ook dat zijn leermomenten.

Hoe wordt het lunchen op school georganiseerd?

  • Om 11:45 uur gaan de kinderen die thuis eten naar huis.
  • De anderen blijven in het lokaal en lunchen samen met de leerkracht. De aanwezige overblijfkrachten zijn ondersteunend in vooral de onderbouwgroepen aanwezig.
  • Als de trommeltjes leeg zijn, maar niet voor 12:00 uur, gaan de meeste kinderen naar buiten.
  • Overblijfkrachten en 2 leerkrachten zijn met de kinderen buiten.
  • De kinderen die er voor kiezen om binnen te blijven kunnen rustig lezen of een spelletje doen in het extra lokaal/de bieb. Daar is een overblijfkracht aanwezig.
  • Om 12:40 uur gaat de bel en gaan de kinderen bij hun leerkracht in de rij staan om naar binnen te gaan.

Share Social