Les- / schooltijden

  • 0 comments

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:30 – 11:45 en 12:45 – 15:00 uur.
Woensdag: 8:30 – 12:30 uur.

De kleuters hebben op vrijdag.

Om 8:20 gaat de deur open. De kinderen komen, met of zonder ouders binnen en gaan naar hun lokaal. De leerkracht is er op dat moment hoofdzakelijk voor de kinderen. Korte mededelingen kunnen gedaan worden. Vragen ‘Hoe het met het kind gaat’ en (andere) gesprekken hebben we liever na schooltijd.

Om 8.30 beginnen de lessen.

Als om 12.40 de bel gaat verzamelen de kinderen zich bij hun leerkracht, die hen buiten komt ophalen. Kinderen die thuis hebben gegeten mogen vanaf 12.35 op het schoolplein.

Kleuters kunnen om 11:45 en 15:00 opgehaald worden bij de kleuteruitgang. De kinderen van groep 3 t/m 8 komen via de hoofdingang naar buiten.

Share Social