Lessen

  • 0 comments

De schooldagen beginnen om 8.30 uur. De kinderen kunnen, al dan niet vergezeld door (groot-)ouders en/of verzorgers of oppas, vanaf 8.20 uur binnenkomen en gaan naar hun lokaal. De leerkracht is er op dat moment hoofdzakelijk voor de kinderen. Korte mededelingen kunnen gedaan worden. Vragen ‘Hoe het met het kind gaat’ en (andere) gesprekken hebben we liever na schooltijd.
Om 8.30 u. verwachten we dat alle kinderen binnen zijn en de ouders buiten, zodat de lessen kunnen beginnen.

Alle groepen hebben een eigen lesrooster, gebaseerd op de informatie die de leerkracht van het vorig jaar gegeven heeft. Dat rooster houdt rekening met de kenmerken van de groep. Hebben meer kinderen in een groep moeite met technisch lezen, dan zal er meer tijd ingeruimd zijn voor lezen. Dat zelfde geldt uiteraard ook voor de andere vakken. Is een groot deel van de groep ‘energiek’ dan zullen lessen wellicht korter zijn of afwisselender. De overdracht van de groep in z’n geheel, het groepsbeeld, heeft het afgelopen schooljaar specifiek aandacht gekregen.

Natuurlijk zijn er ook individuele verschillen. Zo zal het ene kind meer rekentijd hebben en de ander meer leestijd. Bij de voorbereiding van de lessen wordt gewerkt aan een zo effectief mogelijk omgaan met de onderwijstijd.

Share Social