Knooppunt overleg

  • 0 comments

Ongeveer 6 keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de scholen OBS de Perroen en OBS de Kring met de Jeugdarts, Team Jeugd van de gemeente Maastricht en School maatschappelijk werk.

Tijdens het knooppuntoverleg wordt er besproken welke zorg en ondersteuning voor het kind nodig is en hoe zorg en onderwijs afgestemd kunnen worden. Hierbij wordt altijd uitgegaan van het principe 1 kind, 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.

Vooraf worden ouders geïnformeerd en/of uitgenodigd als een leerling besproken wordt; er wordt expliciet toestemming gevraagd middels een toestemmingsformulier. Uiteraard kunnen ouders ten allen tijde zelf het initiatief nemen om in gesprek te gaan met één van de knooppunt partners.

Share Social