Kanjertraining

  • 0 comments

‘Iedereen wil te vertrouwen zijn’, dat is het uitgangspunt van de Kanjertraining waar OBS de Perroen voorjaar 2015  kennis mee maakte. Er wordt in de groepen dus regelmatig gesproken over en gewerkt aan vertrouwen. Als je in de wereld van vertrouwen zit, zit je lekker in je vel, hou je rekening met de ander. Zit je niet lekker in je vel, dan kom je al snel in de wereld van wantrouwen en dan doe je dingen die je eigenlijk niet echt wil: plaag je, pak je iets af, scheld je een ander uit of trek je je terug. De Kanjertraining leert de kinderen en ons hier bewust van te zijn; bewust van het verschil tussen gedrag en ‘zijn’ en ook bewust te zijn van het effect van je gedrag.

De effecten van het gebruik van de Kanjertraining en de daarbij horende ‘Kanjertaal’ zijn  goed merkbaar binnen onze school. We zien dat het aantal incidenten en pestsituaties duidelijk is verminderd. (alle pestmeldingen en incidenten worden geregistreerd) Toch kunnen we nog veel meer bereiken door nog duidelijker en consequenter de kanjertaal te gebruiken en daarnaar te handelen. De samenwerking met ouders, is hierin bijzonder van belang.

Share Social